باسمه تعالی

اولین گردهمایی مدیران محترم مقطع راهنمایی روز دوشنبه   ۲۳/۹/۸۸   باحضور ریاست محترم اداره آموزش و پرورش منطقه خرامه برادر بزرگوار غریب زارع و مسئول آموزش راهنمایی برادرمحترم مسلم سیاهزاری در سالن کانون فرهنگی ساعت هشت ونیم برگزار گردید.                            

دستورات جلسه:

۱-تلاوت کلام اله مجید توسطآقای رحمت کشاورز مدیر محترم مدرسه راهنمایی بوستان

۲-عرض سلام .خیر مقدم توسط برادر سیاهزاری مسئول آموزش راهنمایی

۳-سخنرانی ریاست محترم آموزش و پرورش برادر غریب زارع

۴-اهدای جوایز و لوح تقدیر به مدیران ساعی و تلاشگر راهنمایی

۵-بررسی مسائل و مشکلات مدارس از زبان مدیران

۶-پذیرایی از شرکت کنندگان  در جلسه

۷-سخنرانی برادر سیاهزاری پیرامون مسائل جاری در مقطع راهنمایی و همکاری مدیران

۸-انتخابات نماینده مقطع راهنمایی در شورای آموزش و پرورش

۹-اهدای جوایز به کلیه مدیران محترم

۱۰-برگزاری مسابقه طرح ۲ معما

۱۱-اختتام جلسه با صلوات بر محمد و آل محمد

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم آذر ۱۳۸۸ساعت 9:6  توسط عزیز زارع کارشناس آموزش راهنمایی  | 

بسم اله الرحمن الرحیم

اولین کارگاه آموزشی درس ریاضی روز دوشنبه  ۳۰/۹/۸۸   و درس علوم تجربی روز سه

شنبه  ۱/۱۰/۸۸ در مدرسه راهنمایی آل محمد (ص) خرامه راس ساعت ۸ صبح با حضور

گرم دبیران محترم ریاضی و علوم تجربی و سرگروههای محترم آقای حسین زارع و علی حیدری برگزار

می گردد. حضور به موقع شما سروران گرامی موجب دلگرمی ما در گروههای آموزشی خواهد شد. من

الله التوفیق

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم آذر ۱۳۸۸ساعت 9:0  توسط عزیز زارع کارشناس آموزش راهنمایی  | 

                             بسمه تعالی                            شماره:.............

                                                                                                تاریخ:...............

                                                     رضایت نامه

 

ولی محترم دانش آموز.................................کلاس..................       با سلام واحترام

مدرسه راهنمایی .......................در نظرداردارد اردوی دانش آموزی روز.............مورخ......................در........... برگزارکند چنانچه باشرکت فرزندتان موافقت دارید رضایت نامه زیر را تکمیل وبه مدرسه تحویل دهید.یادآوری می نمایددرصورتی که تغییراتی در برنامه لازم شودسرپرست اردوبامشورت مربیان اتخاذ تصمیم خواهندنمود.خواهشمنداست چنانچه فرزندتان به بیماری خاصی مبتلا است ویانکته ای در مورد ایشان مدنظر است که در طول اردوبایدرعایت شود در زیر مرقوم فرمائید

 

نام ونام خانوادگی

مدیر مدرسه راهنمایی ................

 

مدیریت محترم مدرسه راهنمایی ............................                    با سلام

بدین وسیله رضایت کامل خودرابابرنامه فوق الذکر واعزام فرزندم اعلام می کنم.                          امضاء ولی

موارد قابل ذکر توسط اولیاء:

                                               

قابل توجه اولیاءمحترم:

1-هزینه این اردو باکلیه مخارج ..................  به صورت علی الحساب می باشد.

2-ازآوردن وسایل اضافی خودداری نمائید.ومسئولیت باخودشماست.

3-رعایت کلیه نکات ایمنی واخلاقی در طول اردو الزامی می باشد.

4-کلیه دانش آموزان راس ساعت 45/6صبح در مدرسه باشند.

5-دفترچه بیمه،حوله، شامپو،شرت مایو،روفرشی به همراه داشته باشید.

 

 

به امید موفقیت شماعزیزان درطول اردو

 

سفر خوب وخوشی داشته باشید

+ نوشته شده در  جمعه بیستم آذر ۱۳۸۸ساعت 10:22  توسط عزیز زارع کارشناس آموزش راهنمایی  | 

وزارت آموزش و پرورش

سازمان آموزش وپرورش استان فارس

اداره آموزش وپرورش منطقه خرامه

مدرسه راهنمایی .......................

 

شماره :                                   تاریخ :                                پیوست:

     از:مدرسه راهنمایی........................

به:دبستان......................... .. ...................................................               باسلام وتحیات

موضوع:.اعلام آمار قبولی دانش آموزان (پسر-دختر)پایه پنجم .....................................

                    احتراما"خواهشمند است نسبت به ارسال آمار قبولی دانش آموزان (پسر-دختر)کلاس پنجم سال جاری جهت پیش بینی آمار دانش آموزان سال اول راهنمایی این واخد آموزشی در سال تحصیلی(      -        )در ذیل همین برگه اقدام فرمائید .ازمساعدت شما مدیریت محترم کمال تقدیر و تشکر را داریم. 

آمار قبولی دانش آموزان (پسر-دختر)کلاس پنجم

نام ونام خانوادگی مدیردبستان

محل مهر وامضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی ........................

 

مدیر مدرسه راهنمایی ......................

 

+ نوشته شده در  جمعه بیستم آذر ۱۳۸۸ساعت 10:20  توسط عزیز زارع کارشناس آموزش راهنمایی  | 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مدیریت محترم مدرسه راهنمایی.........   جناب آقای/سرکارخانم/..............باعرض سلام

احتراما" خواهشمند است نسبت به ارسال دلایل عدم پاسخگویی به نامه عناوین پیشنهادی که توسط سرگروههای آموزشی مدیران مدارس راهنمایی منطقه خرامه در تاریخ 2/9/88 ارسال گردیده بود وتا تاریخ 8/9/88زمان پاسخگویی مشخص شده بود را در زیر همین نامه مرقوم نموده و حداکثر تا تاریخ 21/9/88در کازیو مدرسه راهنمایی امام رضا (ع)قرار دهید پاسخ شما مدیران محترم موجب رضایت خدمتگزاران شما در گروههای آموزشی و آموزش راهنمایی خواهد شد.

 

دلایل عدم پاسخگویی :

 

1-نیازی به گذاشتن کارگاه ندیدیم

2-زمان پاسخگویی کم بود       

3-مطالب تکراری می شد        

4-نامه را دریافت نکردیم         

5-کسی به پاسخها اعتنایی نمی کرد

6-هزینه بردار است              

7-حال و حوصله پاسخگویی نداشتیم

8-دلایل دیگر را در زیر مرقوم فرمایید

 

...................................................................................................

 

...................................................................................................

....................................................................................................

 

...................................................................................................

...................................................................................................

 

باکمال احترام

 

عزیز زارع –غلامعلی مظفری

 

سرگروه آموزشی مدیران راهنمایی

+ نوشته شده در  جمعه بیستم آذر ۱۳۸۸ساعت 10:15  توسط عزیز زارع کارشناس آموزش راهنمایی  | 

بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین

خلاصه ای از بخش تجزیه وتحلیل سوالات امتحانی درس سنجش وارزشیابی پیشرفت تحصیلی

کد  دوره: 91400717  شرایط شرکت کنندگان:دبیران محترم مقطع راهنمایی  طول دوره :24ساعت    مدرس:عزیز زارع

مکان :مدرسه راهنمایی امام سجاد (ع)و کانون فرهنگی و تربیتی شهدای دانش آموز

مراحل ترتیب سوالات امتحانی:1-براساس نوع سوال(ص غ*جورکردنی*چندگزینه ای*کوته جواب*تشریحی)2-براساس آسانی و دشواری  سوال(اعتماد به نفس)3-براسا س ترتیب سازمان اصلی مطالب*سعی کنید سوالات خوش خط وخوانا بنویسید*اگرسوالی دارای شکل ونمودار است آن را در بالای تنه سوال بنویسیددرغیر این صورت باعث هدررفتن وقت دانش آموزان می شود.

دستورالعمل راهنمای آزمون:1-زمان امتحان2-ارزش (بارم)سوال3-مجاز یاغیرمجازبودن حدس وگمان در چند گزینه ای ها

البته هردبیری متناسب با شرایط رشته خود راهنماییهای دیگری باید کتبا"به اطلاع دانش آموزانش برساند.

شرایط اجرای آزمون:1-شرایط محیطی وفیزیکی2-شرایط روحی وروانی3-کاهش اضطراب(البته کمی اضطراب لازم است)

تحلیل گزینه های انحرافی:هدف از دادن گزینه های انحرافی‘منحرف کردن افراد ضعیفی است که اطلاعات کمتری دارند

..بهترین گزینه انحرافی گزینه ای است که افراد ضعیف بیشتری را به سوی خود می کشاند.بدترین گزینه انحرافی ‘گزینه ای است که  افراد قوی بیشتری  را به طرف خود می کشاندوبایسثی حذف گردد.به طورکلی هدف از بررسی وتحلیل سوال، وارسی تک تک سوالات وتعیین میزان دقت ونارساییهای آنهاست.درتحلیل است که نقاط قوت وضعف یک آزمون مشخص می شود

مراحل تجزیه وتحلیل سوالات امتحانی:1-تصحیح اوراق امتحانی2-تنظیم اوراق امتحانی از نمرات زیادبه نمرات کم3-27درصد یا 50درصدنمرات بالای افراد در گروه قوی و27در صد یا50درصدنمرات پایین افراد درگروه ضعیف4-بدست آوردن ضریب  دشواری(سختی)وضریب تمیز(تشخیص)سوالات*البته اگرتعداددانش آموزان کم باشد همه را در تحلیل شرکت می دهیم.

نمره گذاری :باداشتن کلید سوالات براساس اصول تصحیح اوراق امتحانی وبراساس مجازیاغیر مجازبودن حدس وگمان

نمرات اصلاح شده درصورت داشتن  نمره منفی  R-   W       که در این فرمول Rتعداد سوالات صحیح”Wتعداد سوالات

N-1

غلطوNتعداد گزینه ها می باشد.مثلا"اگردانش آموزی 47سوال راصحیح بزند و12سوال راغلط بزندنمره اصلاح شده او 43میشود

ضریب دشواری(سختی)P::*درصدپاسخهای صحیح دانش آموزان به هر سوال که بین (100-0)می شود وهرچه میزان آن بیشتر شود دلیل بر آسانی سوال است وهرجه بسوی پایین حرکت کند دلیل بر سختی سوال است وباید در آخر سوالات گنجانده شودبه طورمعمول ضریب های دشواری برای دانش آموزان عادی  بین 3/.تا7/.حداکثر اطلاع در باره تفاوت بین آزمون شوندگان به ما می دهد.برای عقب مانده ذهنی بایدبین 84تا100باشد.برای تیز هوشان نسبت پذیرفته شدگان به ثبت نام شدگان می باشد.ضریب دشواری برای تنظیم سوالات امتحانی به کار می رودمثلا"از ساده به مشکل.

ضریب تمیز(تشخیص)D:*میزان تمایز قائل شدن بین افراد قوی و ضعیف در کلاس که بین(1+*1-)می باشد هرچه مثبت باشد بهتر است واگرمنفی شد یعنی افراد ضعیف بهتراز افراد قوی به سوالات پاسخ داده اند ودلیل بر اشکال داشتن سوال است وباید اصلاح یاحذف گردد.ضریب تمیز زمانی به حداکثر می رسد که ضریب دشواری سوالی 5/.باشد بنابراین بایستی سوالاتی طراحی کنیم که ضریب دشواری آنها نزدیک به حدوسط(5/.)باشد.ضریب تمیز به تفاوتهای فردی اشاره می کند.یعنی فردی جزءگروه قوی است یا ضعیف.به هرسوال صحیح در سوالات عینی (1)امتیاز وبه هرسوال غلط(0)می دهیم. سوالات اول آزمون باید درجه سختی آنهابین 98تا100باشد سوال دوم ،  بایستی بین 90تا95باشد وبقیه هم کمتر از این مقدار باشد.پس ازتعیین ضریب دشواری وتمیز سوالات وبررسی گزینه های انحرافی بایدبه اصلاح سوالات وبازنویسی آنهایی که نیاز به تغییر دارند اقدام نمود

                                                                                                                                                                                                                                                     

سطح دشواری سوالات عینی(تستی)را با کمک فرمول                                                                                   p=∑H+∑L        

2N    

                                                                                                                                                                                     2N

وسطح دشواری سوالات تشریحی راباکمک فرمول                                                  H+∑L-2N(Score min)∑                       =    P                                      

2N(Scire max_Score mi    

 

و ضریب تشخیص سوالات عینی (تستی)راباکمک  فرمول                                                   H-∑L ∑

و ضریب تشخیص سوالات تشریحی راباکمک  فرمول                                          N                 

 

 

H_∑L∑

N(Score max-Score min)

 

H∑=مجموع نمرات افراد گروه قوی در یک سوال                  L∑=  مجموع نمرات افراد گروه ضعیف در یک سوال                          N=تعداد افراد یک گروه(قوی یا ضعیف)      

 

                     Score max =بالاترین نمره ممکن در یک سوال                                             n Score miد=پایین ترین نمره ممکن در یک سوال

 

.در محاسبه عملکرد کلاس در کل آزمون کافی است که تعداد پاسخهای صحیح را بر کل پاسخ  سوالات تقسیم کنیم وسپس در صد ضرب کنیم.نسبت پاسخهای صحیح یک سوال به تعداد دانش آموزان ضربدر عدد100.عملکرد دانش اموزان در همان سوال می شود.اگر همه پاسخهای صحیح یک دانش اموزجمع کنیم وبرتعداد سوالات تقسیم کنیم وسپس در صد ضرب کنیم عملکرد دانش آموز در کلاس به دست می آید.

روشهای آماری برای تفسیر نمرات:1-متغیر:به هر گونه ویزگی یا صفتی از اشیاء .اشخاص یا رویدادها که بتواند مقادیری را به خود بگیردمتغیر می گویندقد/وزن/هوش /انگیزه*2-فراوانی:دفعات وقوع یا تکرار  یک متغیر مثلا"نمره ای8بار تکرار شود.3-توزیع فراوانی:به فهرستی از تعداداز نمرات که به ترتیب بزرگی مرتب شده باشندودر جدول مشخص شده باشند.

گرایشهای مرکزی:اگر معلم بخواهد به استناد یک نمره واحد/چگونگی تمرکز یک کلاس را مشخص کند از اندازه گرایشهای مرکزی استفاذه می کند.که عبارتست از:نما/میانگین /میانه*

1-نما(مد):نمره ای که بیشترین فراوانی را داشته باشد/زمانی استفاده می شود که با یک نگاه سطحی نمره ای را به عنوان نماینده نمرات نشان بدهیم

2-میانگین :حاصل جمع تمام نمرات تقسیم بر تعداد نمرات/میانگین بهترین اندازه گرایش مرکزی است و معمولا"به تنهایی بهترین معرف گروه نمرات است.  از ویزگی میانگین این است که نسبت به نمرات خیلی بالا وخیلی پایین حساس است که این عیب میانگین است/اگر عدد ثابتی را با کلیه نمرات جمع /تفریق/ضرب ویا تقسیم کنیم /میانگین تابع آن خواهدشد.

3-میانه:نقطه ای است در روی مقیاس نمرات که نصف بالاونصف پایین نمرات را از یکدیگر جدا می سازد.یعنی 50درصد بالای میانه و50در صد پایین میانه.کافیست تعداد اعداد را با (1)جمع کنیم و برعدد(2)تقسیم کنیم*اگر زوج باشد بایستی دو نمره میانی را با هم جمع وسپس بر عدد(2)تقسیم کنیم.

اندازه های تغییر پذیری:اگر 2دسته عدد با میانگین مساوی داشته باشیم می توانیم بگوییم که میانگین آنها مساوی هستند.ممکن است نمرات بین 3و20باشند یابین 15و12باشند.

1-دامنه تغییر:ساده ترین اندازه تغییر پذیری است که برابر است با فاصله بین بزرگ ترین نمره و کوجک ترین نمره*یک شاخص ابتدایی و بی ثبات ترین است/زیرافقط تحت تاثیر 2نمره می باشد.R=Max-Min                                  

2-واریانس و انحراف معیار:بهترین اندازه های تغییر پذیری هستند.میانگین نمرات را حساب می کنیم/تفاضل نمرات را از میانگین حساب وعددحاصل نمرات انحراف می نامیم.چون بعضی از نمرات منفی می شوند آنها را مجذور می کنیم تا مثبت شوند /حال مجموع مجذورات نمرات انحراف را بر تعداد نمرات تقسیم می کنیم وواریانس یا پراکنش نمرات بدست می آیدواگر از آن جذر بگیریم /انحراف معیار(SD)بدست می آید.

ویزگی یک آزمون:1-روایی2-پایایی3-عینیت4-سهولت اجرا5-سهولت نمره گذاری6-عملی بودن7-سهولت تجزیه وتحلیل

روایی آزمون:هر آنجه را که مورد نظر است اندازه گیری نماید.آزمون ممکن است از جهاتی روا باشد اما از جهات دیگری روا نباشد/پس روایی یک امری نسبی است.

پایایی آزمون:به دقت/ثبات/اعتمادپذیری/تکرارپذیری وتعمیم نتایج آزمون اشاره می کند.یک آزمون برای اینکه روا باشد باید نخست پایاباشد.یعنی پایایی شرط روایی است.اما روایی  برای پایایی ضروری نیست.

به امید موفقیت یکایک شما همکاران عزیزومحترم در کلیه امور تحصیلی و زندگیتان  .محفل آریاییتان طلایی،دلهایتان دریایی ،شادیتان یلدایی ، نیتتان خدایی وهدفتان کار گشایی.

                    به پایان آمد این دفتر                                   حکایت همچنان باقیست

باز این چه شورش است که در خلق عالم است باز این چه نوحه و چه عزاوچه ماتم  است                                                                                                         

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم آذر ۱۳۸۸ساعت 18:48  توسط عزیز زارع کارشناس آموزش راهنمایی  | 

سخنان بزرگان درباره تجربه

هر چه مي توانيد از اشتباهات ديگران چيزهاي جديد بياموزيد. چون شما وقت كافي براي همه اين تجربيات نخواهيد داشت.     ((آلفرد شين ولد))

تجربه چيزي نيست كه برای يك مرد اتفاق مي افتد بلكه عملي است كه او در برابر آن اتفاق انجام مي دهد.     ((آلووس لئونارد هكسلي))

هيچ كاري وقت تلف كردن نيست اگر از تجربه آن با زيركي استفاده كنيد.     ((آگوستي رادين))

هيچ پزشكي واقعاً زبردست نيست مگر اينكه يك يا دو مريض را كشته باشد.   ((  هيندو پرورب))

زمانيكه به چيزي احتياج داريدو آنرا در اختيار نداريد تجربه اي با ارزش بدست خواهيد آورد.

قضاوت خوب در اثر تجربه بدست مي آيد و اغلب تجربه از قضاوت بد بدست مي آيد.  (( ريتا ماي بران))

اگر مي خواهيد دموكراسي را بفهميد وقت كمتري را در كتابخانه با افلاطون بگذرانيد و وقت بيشتري را با مردم اتوبوس بگذرانيد.   ((  سيمون استرانسكي))

تجربه نامي است كه هر كسي بر خطاهاي خود مي گذارد.  ((   اسكار وايلد))

تجربه همان چيزي است كه باعث مي شود شخص اشتباه جديدي را به جاي اشتباه قبلي مرتكب نشود.

در جواني ياد مي گيريم و در پيري مي فهميم.   ((  ماري ابنر))

زندگي هنر نقاشي كردن بدون پاك كن است.جاده منتهي به عقل و دانايي؟خوب اين جاده هموار است و توضيح آن ساده:اشتباه  و اشتباه و دوباره اشتباه اما كمتر  و كمترو كمتر مي شود.   ((  پيت هيناز كتاب جاده اي به سوي فرزانگي))

دنيا مدرسه شماست.   ((  مارتين اچ. فيشر))

اگر مي توانستيم تجاربه هايمان را به اندازه اي كه ارزش داشتند بفروشيم همه ميليونر بوديم.              ((   آبيگيل ون بورن  ))

دانش اگر با تجربه همراه نشود كالايي كم ارزش است.    ((  كلارنس دي))

همه چيز گفته شده است ولي تا زمانيكه كسي نمي شنود ما ادامه مي دهيم و دوباره از ابتدا شروع مي كنيم.    (( آندره گيد))

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم آذر ۱۳۸۸ساعت 18:46  توسط عزیز زارع کارشناس آموزش راهنمایی  | 

باسمه تعالی

رنجمایه هرکس رابشناس وفداکاری های هیچ کس رابه پای دیگران مگذار و هرگز در قدرشناسی از فداکاریها کوتاهی نکن       (امام علی (ع)

 

                                                                                                            شماره:                                                                                                                                                                                                تاریخ:                                          

همکار محترم وارجمند  :                                                                             تاریخ:

              باسلام واحترام

به پاس تکریم  از مقام والای تعلیم و تربیت وبا تاسی از حدیث شریف نبوی:((لایشکرالله من لایشکر الناس ))  نهج الفصاحه حدیت(2547)

اکنون که درسال تحصیلی88/87 درامر.................... مدرسه راهنمایی ............مشغول به

فعالیت بوده اید به منظور تجلیل  از خدمات ارزنده شما بدین وسیله از زحمات حضرتعالی

صمیمانه تقدیر و تشکر به عمل می آید.انشا الله تلاش و پشتکار شمادر رشد و شکوفایی

استعدادهای درخشان این مرز و بوم موثر خواهد بود.

 

 

نام و نام خانوادگی 

                                                                                

مدیر مدرسه راهنمایی .................

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم آذر ۱۳۸۸ساعت 18:43  توسط عزیز زارع کارشناس آموزش راهنمایی  | 

بسمه تعالی

فرم تخصیص یک نمره  ارزشیابی تکوینی توسط اولیاء به فرزندان خود

ولی محترم دانش آموز...............................کلاس .................... باعرض سلام وخسته نباشی

احتراما"باتوجه به تاثیرنقش اولیاءدرامورتحصیلی فرزندان وباتوجه به تبصره 3ماده 5آیین نامه جدید

 امتحانات  راهنمایی (اولیاءدانش آموزان می توانندتایک نمره ارزشیابی تکوینی هردرس رادر هرنوبت به

دانش آموزان خود اختصاص دهند)این آموزشگاه اقدام به تهیه شاخص در این زمینه رانموده است که از

اولیاءعزیز خواهشمندیم پس از تکمیل فرم ذیل مجددا"آن را به مدرسه تحویل دهید.       

تذکر:هرشاخص 25/.نمره دارد که مربع "بلی"نشانه رضایت شماست یعنی 25/.نمره به فرزندتان می دهید                  

                باکمال احترام                   مدیر مدرسه راهنمنمایی ........................

 

شاخص

 

 

 

دروس

آیا فرزندشماتکالیفش رابه موقع انجام می دهد؟

آیافرزندشما نظم وانضباط رارعایت می کند؟

آیاشماراازنمراتش مطلع می نماید؟

آیاازهمکاری بادیگران استفاده می کند؟

مجموع نمرات

نوبت اول

نوبت دوم

نوبت اول

نوبت دوم

نوبت اول

نوبت دوم

نوبت اول

نوبت دوم

نوبت اول

نوبت دوم

بلی

خیر

بلی

خیر

بلی

خیر

بلی

خیر

بلی

خیر

بلی

خیر

بلی

خیر

بلی

خیر

//////

//////

قرآن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عربی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انشاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فارسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جغرافی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املازبان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرائتزبان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ریاضی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حرفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هنر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرورشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمادگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهر و امضاءمدیر مدرسه 

نوبت اول

نوبت دوم

 

 

 

 

 

                                                                                                             

محل امضاءولی دانش آموز

نوبت اول

نوبت دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم آذر ۱۳۸۸ساعت 18:38  توسط عزیز زارع کارشناس آموزش راهنمایی  | 

بسم الله الرحمن الرحیم

ولی محترم دانش آموز.................................کلاس ....................          .با سلام

احتراما"براساس تبصره7ماده5آیین نامه جدید امتحانات دوره راهنمایی نمرات تکوینی وعملی فرزند شما از تاریخ1/7/88 لغایت                   به  منطور اطلاع واقدامات لازم و ضروری ارسال می گردد.لذاباتوجه به نزدیک شدن به ایام امتخانات نوبت  اول برنامه هایی را دراین زمینه جهت پیشرفت  هرچه بیشتر فرزندتان تدارک نمایید.       مدیر مدرسه راهنمایی....................... نام ونام خانوادگی...................

 

قرآن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عربی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املافارسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انشافارسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فارسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جغرافی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ریاضی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املازبان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرائت زبان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم تجربی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حرفه وفن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرورشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمادگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هنر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به امید موفقیت شما دانش آموزان عزیز در طول امتحانات

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم آذر ۱۳۸۸ساعت 18:35  توسط عزیز زارع کارشناس آموزش راهنمایی  | 

بسمه تعالی

فرم بازدید سر گروه آموزشی مدیران مدارس راهنمایی خرامه سال تحصیلی 89-88

 

نام آموزشگاه:............................موقعیت:.................... نوبت:.............نام مدیر:......................مدرک ورشته:........................

تاریخ بازدید:.....:..................زمان بازدید...............تلفن مدرسه:.........................همراه مدیر:..............................

پایه

اول

دوم

سوم

جمع

تعداد کلاس

 

 

 

 

تعداد دانش آموز

 

 

 

 

شاخصهای مورد بازدید

 

عالی  3نمره

خوب2نمره

متوسط 1نمره

ضعیف  .5/.نمره

ملاحظات

ظاهر آموزشگاه

 

 

 

 

 

نظافت محوطه وکلاسها

 

 

 

 

 

سرویس بهداشتی وآبخوری

 

 

 

 

 

نظافت عمومی دانش آموزان

 

 

 

 

 

دفتر حضور وغیاب کارکنان

 

 

 

 

 

طرح درس دبیران

 

 

 

 

 

 دفترحضور وغیاب دانش آموزان

 

 

 

 

 

دفتر اندیکاتور

 

 

 

 

 

دفاترکلاسی

 

 

 

 

 

انجمن اولیاءومربیان

 

 

 

 

تعدادجلسات:

 کلاسهای آموزش خانواده

 

 

 

 

تعدادجلسات:

شورای بهداشتی

 

 

 

 

تعدادجلسات:

شورای مدرسه

 

 

 

 

تعدادجلسا ت:

شورای دانش آموزان

 

 

 

 

تعدادجلسات:

شورای دبیران

 

 

 

 

تعدادجلسات:

ارزشیابی کارکنان  موظف

 

 

 

 

 

امورمالی وفاکتورها

 

 

 

 

 

وضعیت بایگانی

 

 

 

 

 

وضعیت کتابخانه

 

 

 

 

 

امور فرهنگی و پرورشی

 

 

 

 

 

صندوق پیشنهادات وانتقادات

 

 

 

 

 

امکانات آزمایشگاهی وکارگاهی

 

 

 

 

 

امکانات ورزشی

 

 

 

 

 

بسیج دانش آموزی

 

 

 

 

 

طرح تکریم ارباب رجوع

 

 

 

 

 

مراسم صبحگاه

 

 

 

 

 

فعالیتهای فوق برنامه

 

 

 

 

 

بازدید کلاسی توسط مدیر

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی وساعت کاری

 

 

 

 

 

برنامه سالانه

 

 

 

 

 

اقامه نماز جماعت

 

 

 

 

 

بوفه آموزشگاه

 

 

 

 

 

نمودار در صدقبولی سال گذشته

 

 

 

 

 

امور محرمانه

 

 

 

 

 

جمع کل

 

 

 

 

 

مسائل ومشکلات موجود در آموزشگاه:

 

 

 

 

فعالیتهای برجسته آموزشگاه:

 

 

پیشنهادات مدیر آموزشگاه وهمکاران:

 

 

 

 

پیشنهادات وراهکارهای مسئول واعضای گروههای آموزشی:

 

 

 

موارد پیگیری توسط مدیر محترم و رفع نقایص:

 

 

 

با آرزوی توفیق و موفقیت برای کلیه مدیران و کارکنان دلسوز به نظام مقدس جمهوری اسلامی

 

عزیز زارع-غلامعلی مظفری

مهرو امضا مدیر واحدآموزشی          

سرگروه آموزشی مدیران

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم آذر ۱۳۸۸ساعت 18:30  توسط عزیز زارع کارشناس آموزش راهنمایی  | 

خاطرات چوبهای تری هستند که با گذشت زمان خشک می شوند اما نمی سوزند.سخت است ونمی دانم از کجایش شروع کنم.سالهای اول خدمتم بود .شور و شوق زیادی برای مدرسه و دانش آموزان روستا داشتم.چون خودم روستایی بودم ودرد وغم آنها را خوب حس می کردم.مخصوصا"دیدن دانش آموزان بی سر پرست  ویتیم که با دیدنشان انگار تازه پدر خودم را از دست داده بودم(خدارحمت کند رفتگانتان).سال سوم خدمتم به عنوان مدیر یکی از مدارس ابتدایی بالا انتخاب شدم.اولین سالی بود که مدیر شدن را تجربه می کردم.البته سال قبل در کناریکی از مدیران با سابقه در روستای خودش کسب تجربه کردم و نمی دانم راست می گفت یا طعنه می زد که می گفت : تو به درد مدیری می خوری!!!.شاید می گفت تا کارهایش را انجام بدهم.زیرا اهل روستا بود و گذارش به اداره نمی گرفت. مدرسه ما 5کلاس با 120دانش آموز داشت ومن مدیر مستقل بودم.3تا از آموزگاران رسمی و سال اول خدمتشان و 2تا هم سرباز معلم از بچه های نورآباد ممسنی بودند.یا علی گفتیم و عشق آغاز شد روز از نو مدرسه هم از نو.چند هفته ای از شروع به کار ما بیشتر نگذشته بود که متوجه درس نخواندن بعضی از دانش آموزانمان در مدرسه شدیم.مخصوصا"یکی از آنها که مرتب بیرون از کلاس بود یا به دفتر فرستاده می شد.هر روز بهانه ای برای درس نخواندنش می آورد و قول می داد تا دیگر تکرار نشود.اما قول او قول مطمئنی نبود و نمی شد رویش حساب کرد .خودم ضامنش می شدم وبقیه آموزگاران هم ضامنش می شدند.یکی از روزها متوجه شدم بیرون از کلاس است ومرتب گریه می کند.با او صحبت کردم و گفت که معلمم بهم گفته که اگر پدرت را نیاوردی اصلا"به مدرسه نیا.اینجا بود که دانش آموز گلویش را بغض گرفت وبر گریه هایش افزوده می شد وفقط کلمه ای گفت که نه تنها جگر من که جگر هر شنونده ای را هم می سوزاند((آخه آقای مدیر من اصلا"پدر ندارم .پدرم 2سال قبل مریض شد وازدنیا رفت))من خیلی ناراحت شدم و افسوس خوردم که چرا تا به حال متوجه این موضوع به این مهمی نشدم توخودت که یتیم بودی و4سال پیش پدرت را از دست داده بودی .با او چند دقیقه ای صحبت کردم و دلداریش می دادم وقول همکاری و مساعدت بیشتری به او می دادم که از این پس نگران نباش من بیشتر مواظبت هستم.ولی حالا که معلمت گفته برو ومادرت را بیاور.اشکهایش را پاک کردم و او را به منزلشان فرستادم.منتظر آمدن با مادرش را می کشیدم .یک ساعتی شد وپیدایش نشدمثل امروز نبود که تلفن و موبایل باشد وبا خانواده اش تماس بگیریم .زنگ استراحت شد وآموزگاران آمدند ونشستند وچای را نوش جان کردند و آموزگار از وضعیت دانش آموز پرسید بهش گفتم رفته پدرش را بیاورد .اگر بیاورد.اصرار کردکه اگر نیاورد راهش نمی دهم .شما هم اصرار نکنید.زنگ کلاس زده شد و دانش آموزان و آموزگاران به کلاس رفتند حال عجیبی داشتم اصلا"آرام وقرار نداشتم.درب دفتر را بستم و به معلمان گفتم من به داخل ده می روم و بر می گردم.سوار برموتور 100زرد طلایی مدل 62خودم شدم و به طرف روستا حرکت کردم .هنوز فرمان موتورم را راست نکرده بودم که متوجه شلوغی در وسط جاده شدم نزدیکتر رفتم وکیفی و دفتری نظرم را به خودش جلب کرد.((همان کیف ودفتر دانش آموز در درس عبور از خیابان سال سوم ابتدایی))فهمیدم که ای وای که همان دانش آموزی بوده است که به خانه فرستادمش تا مادرش را بیاورد .بیچاره در راه آمدن به مدرسه به اتفاق مادرش با موتوری تصادف می کند ودچار شکستگی در پایش می شودنزدیکتر رفتم وخودم را معرفی کردم واز مادرش و اقوامش هم معذرت خواهی کردم که مقصر من بودم نه این موتوری که بهش زده است .فورا"ماشینی کرایه کردم و او را با مادر وعمویش به مرودشت انتقال دادیم تا مداوایش کنندو پول مختصری هم داشتیم چون اول ماه بود و وضعمان خوب بود.بادست وجیب خالی و روحیه ای ضعیف به مدرسه برگشتم وارد دفتر که شدم تازه فهمیدم که موتورم را نیاورده ام.یکی از دانش آموزان سال پنجم گفت :اجازه من بروم و موتورتان را بیاورم.گفتم نه من اصلا"موتور نخواستم می خواهی تو هم بروی و............دنبالش نیاوردم.معلمان آمدند وزنگ استراحت بود.معلم مربوطه از دانش آموز سوال کرد که هنوز پدرش را نیورده است.فوری گفتمش دیگر مدرسه نمی آید و معلم هم خوشحال شد که از دستش راحت شده است.ناراحت شدم و طاقت نیاوردم وگفتم:مرد حسابی یکماه سر کلاس بودی و آیا یکبار پرسیدی که پدر داری و پدرت چه کاره است?آخه 2 سال است که او هم مثل من یتیم شده وکسی هم نداشته تا به مدرسه بیاوردواز او بدتر در راه آمدن به مدرسه هم با موتوری تصادف کرد وبه مرودشت جهت مداوا رفته است .حالا با خیال راحت برو و تدریس خود را شروع کرد.آموزگار هم ناراحت شد ومعذرت خواهی کرد واحساس ندامت می کرد که چرا موضوع به این مهمی را تا به حال فراموش کرده بود.زنگ بعد خودم شخصا"از تک تک بچه ها در رابطه با اوضاع زندگی و سرپرست آنها سوال کردم وموردی هم مشاهده نکردم .موضوع رافهمیدیم اما دیر فهمیدیم واز همان به بعد وارد هر مدرسه ای می شدم ابتدا از وضعیت خانواده آنها سوال می کردم بعد مسائل دیگر را مطرح می کردم.ودیگر دانش آموزی را بیهوده و نسنجیده به خانه نفرستادم .((شما هم نفرستید که هم ضرر مالی می کنید و هم ممکن است دچار افسردگی و ندامت شوید)).خلاصه بعد از مدتی دانش آموز سلامتی خودش را به دست آورد و از دانش آموزان خوب مدرسه ما شد ولی بخاطر فقر مالی نتوانسته بود ادامه تحصیل دهد وشغل آزاد در شیراز دارد و از زندگیش هم راضی بودآخه چندماه پیش به شیراز رفتم تا لباسی بخرم دیدم به من ذل زده است و من هم احساس کردم که او را می شناسمش.بالاخره یادم آمد و از او مجددا"به خاطر همان موضوع معذرت خواهی کردم واو هم جبران کرد وپول لباس را حساب نکرد وپولی که داده بودیم برگشت خورد چون موگویند پول معلمی حلال است مخصوصا"اگر یتیم باشی خیلی تبرک می شود(البته خدا کند کسی یتیم نشود که ضرباتش جبران نا پذیراست))                                                                                                                بحرانهاي بزرگ مردان بزرگ را بوجود مي آورد                                                                  افراد با ايمان قدرت ديدن كمكهاي خدا را دارند.

                            به امید موفقیت همه شما همکاران عزیز درتمامی مراحل زندگی

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم آذر ۱۳۸۸ساعت 19:15  توسط عزیز زارع کارشناس آموزش راهنمایی  | 

 با سلام خدمت کلیه دبیران محترم درس زبان انگلیسی:

اولین کارگاه آموزشی گروههای آموزشی دوره راهنمایی توسط سرگروه

محترم درس زبان انگلیسی ((سرکار خانم زهرا زارع اصل ))در روز سه شنبه

 ۱۷/۹/۸۸در مدرسه راهنمایی آل محمد(ص) با حضور سبز شما سروران

عزیز و گرامی برگزار می گردد. منتظر حضور سبز شما با دست پر و به

همراه داشتن کتب درسی سه پایه راهنمایی هستیم.          

                  فراموش نکنید تا فراموش نشوید.

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم آذر ۱۳۸۸ساعت 22:16  توسط عزیز زارع کارشناس آموزش راهنمایی  | 

 

روشها و اصول ايجاد انگيزه در کارکنان

باورهای نادرست درمورد انگیزه دادن به کارمندان

موضوع انگیزه دادن و تشویق کـارمنـدان بــــرای مـــدیران ونـــاظران از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. با وجــود اهمیت موضوع، باورهای نادرست در این زمینه بسیارند--به ویژه میان مدیران جـدیـــد و تـازه کار. قبل از اینکه ببینیم مدیران برای تقویت انگیزه کارمندان چـــه می توانند بکنند، باید این باورها و اعتقادات نادرست را برطرف کنیم.

عقیده 1: "من می توانم به بقیه انگیزه بدهم!"

واقعاً اینطور نیست! –آنها اول باید بـخودشان انگیزه بدهند.شــما نمی توانید به بقیه انگیزه بدهید، اما می توانید این موقعیت را بــرای آنـــها ایـــجاد کنید که انگیزش هایشان را تقویت کنند. نکته ی اساسی این است که بدانید چطور می توانید این موقعیت را برای هر کدام از کارمندانتان مهیا کنید.

عقیده 2:  "پول مشوق و انگیزه دهنده خوبی است!"

واقعاً اینطور نیست! چیزهایی مثل پول، یک دفترکار زیبا، و امنیت شغلی می تواند از کمتر شدن انگیزه فرد جلوگیری گند، اما قادر نیست انگیزه او را بیشتر کند. نکته اساسی این است که پی به انگیزش های هرکدام از کارمندانتان ببرید.

عقیده 3:  "ترس محرک بسیار خوبی به شمار می رود."

درست است ترس می تواند محرک خوبی باشد، اما فقط برای یک مدت بسیار کوتاه. به همین خاطر است که داد و فریادهای رئیس هیچگاه هیچ تاثیر طولانی مدتی در کارمندان ندارد.

عقیده 4:  "من می دانم چه چیز به من انگیزه می دهد، پس می دانم که به بقیه کارمندان هم چه چیزی انگیزه می دهد."

واقعاً اینطور نیست. افراد مختلف با عوامل مختلفی تحریک و تشویق می شوند. ممکن است داشتن تعطیلی بیشتر برای گذراندن در کنار خانواده برای من انگیزه خوبی باشد، اما فرد دیگر ممکن است وقتی ببیند کاری به نحو احسن انجام گرفته انگیزه پیدا کند. همانطور که در قبل هم گفتیم کلید این کار این است که ببینید هر یک از کارمندانتان به چه چیز تشویق و تحریک می شوند.

 

عقیده 5:   "رضایت بیشتر از کار به معنای انجام بیشتر آن کار است."

تحقیقات نشان می دهد که این مسئله به هیچوجه واقعیت ندارد. رضایت و خوشنودی از کار باعث انجام بیشتر آن کار نمی شود. اگر اهداف سازمان یا شرکت با اهداف کارمند یکسان نبوده و تطابق نداشته باشد، کارمندان با همه وجود در راستای اهداف شرکت کار نخواهند کرد.

عقیده 6:  "من قادر به درک انگیزه دادن و تشویق کارمندان نیستم—این خودش یک نوع علم است!"

نه درست نیست! قدم های اصلی را در این زمینه به راحتی می توانید بردارید که میتواند در عملکرد کارمندانتان نقش بسزا داشته و به آنها کمک کند به خود انگیزه بدهند. قصد ما در این مقاله آموزش این اصول به شماست!

اصول و قواعد کلی

1.  انگیزه دادن به کارمندان با انگیزه دادن به خودتان آغاز می شود.

وقتی از کارتان متنفر باشید، گمان می کنید که بقیه افراد هم همینطور هستند. اگر استرس کاریتان خیلی زیاد باشد، به نظرتان می آید که بقیه هم مثل شما هستند. اشتیاق و علاقه مسری است. اگر شما نسبت به کارتان انگیزه و اشتیاق داشته باشید، دیگران هم مثل شما خواهند شد. همچنین اگر خیلی خوب مراقب خودتان و کارتان باشید، دیدگاه بهتری نسبت به طریقه کار کردن دیگران پیدا خواهید کرد.

یک راه بسیار عالی برای یاد گرفتن در مورد انگیزش و تشویق، این است که انگیزه های خود را بفهمید. کلید اصلی در انگیزه دادن به کارمندان، شناخت انگیزش های آنان است. پس، چه چیز به خود شما انگیزه می دهد؟ پیش خودتان همه موارد را در نظر بگیرید، گذراندن وقت بیشتر کنار خانواده، شناخت، کار خوب، آموزش، خدمات، و ... ببینید شغل شما برای برآوردن انگیزش هایتان چگونه عمل می کند. و برای بیشتر انگیزه دادن به خودتان چه کارهایی می توانید انجام دهید؟

2.  سعی کنید اهداف آموزش و پرورش  را در راستای اهداف کارمندان قرار دهید.

همانطور که در بالا ذکر شد، کارمندان ممکن است چنان در کارشان علاقه مند و باانگیزه شوند، که سخت کار کنند. اما، اگر نتایج کار آنها در راستای اهداف آموزش و پرورش  نباشد، برای آموزش و پرورش  فرقی نخواهد کرد که کارمند به آن سختی کار کند یا اصلاً هیچ کاری نکرده و صبح تا شب روی صندلی خود بنشیند. از اینرو ضروری است که مدیران بدانند واقعاً چه کاری از کارمندانشان می خواهند. این اولویت ها به منزله اهداف آموزش و پرورش  است. مشخص کردن اهداف آموزش و پرورش  معمولاً از طریق برنامه ریزی استراتژیک انجام می گیرد. هر قدمی که برای انگیزه دادن وتشویق کارمندان بردارید، اطمینان یابید که کارمندان نیز اهداف خود را تعیین می کنند و این اهداف مطابق با اهداف آموزش و پرورش  است.

3.  نکته اصلی در انگیزه دادن به کارمندان این است که بفهمید انگیزش هر کدام چیست.

افراد مختلف با چیزهای مختلفی انگیزه پیدا می کنند. هر قدمی که برای انگیزه دادن به کارمندانتان بردارید، ابتدا باید ببینید انگیزش هرکدام از آنها چیست. برای این منظور می توانید از خود آنها سوال کنید، به حرفهایشان گوش کنید و به کارها و عملکردهایشان دقت کنید.

4.  حمایت از انگیزش های کارمندان یک روند است نه یک تکلیف.

شرکت ها نیز مثل انسانها به مرور زمان تغییر می کنند. به همین خاطر است که حفظ موقعیت مناسب برای انگیزه پیدا کردن هر کارمند یک روند ناتمام است. اگر به این مسئله از این دیدگاه نگاه کنید، خودتان نیز انگیزه بیشتری پیدا می کنید.

 

5.  برای انگیزه دادن به کارمندان از سیستم های سازمانی استفاده کنید (مثلاً سیاست ها و عملکردهای مختلف)—فقط بر حسن نیت خود تکیه نکنید.

برای انگیزه دادن به کارمندان، نباید تکیه تان فقط بر ایجاد روابط قوی میان فردی با آنها باشد. ذات این روابط ممکن است به میزان زیادی تغییر کند، مثلاً در موقعیت های استرس زا. به جای اینکار، می توانید از تکنیک ها و سیستم های قابل اطمینان و جامعی استفاده کنید.  مثلاً می توانید از تکنیک های پاداش، سیستم های عملکردی کارمندان، سیاست های سازمانی، و ...در این زمینه استفاده کنید.

اقدامات

مواردی که در این قسمت به آنها اشاره می کنیم، قدم هایی است که می توانید برای فراهم کردن محیط و موقعیت مناسب برای کارمندان برای انگیزه دادن به خودشان بردارید.

1.  فقط خواندن این مقاله کافی نیست، باید آن را به مرحله عمل هم درآورید.

این مسئله در خواندن سایر مقاله ها و اطلاعات مربوط به مدیریت نیز صدق می کند.

2.  به طور خلاصه فاکتورهای انگیزه دهنده برای خودتان را یادداشت کنید و ببینید شما برای حفظ این فاکتورها چه می توانید بکنید.

تاحدودی به این کار برنامه ریزی انگیزه می گویند که به شما برای حمایت از انگیزش های کارمندانتان کمک می کند.

3. لیستی از 3 تا 5 عامل تقویت انگیزه برای هریک از کارمندانتان تهیه کنید.

ابتدا این لیست را خودتان برای هرکدام از کارمندانتان پر کنید و بعد از آنها بخواهید چنین لیستی برای خود پر کنند. پاسخ های خودتان را با آنها مقایسه کنید. تفاوت بین آنچه شما برای آنها مهم می دانید و آنچه آنها برای خودشان را درک کنید. بعد با هر یک از کارمندانتان در این زمینه صحبت کنید و از آنها بپرسید که فکر می کنند مهمترین عوامل انگیزه دهنده به آنها چه چیزهایی است. بعد از این کار وقت بگذارید و راه ها و اقدامات مربوط به هر کارمند را جداگانه بررسی کنید و ببینید که برای برآوردن انگیزش های هرکدام از کارمندانتان جه می خواهید بکنید.

4.  اطمینان حاصل کنید که انگیزش های تک تک کارمندانتان در سیستم پاداش آموزش و پرورش  براورده می شود.

مثلاً کار آنها به نحوی تغییر کرده نیازمند تلاش و عملکردهای بیشتر است. می توانید سیاست هایی را در آموزش و پرورش  ایجاد کنید که به کارمندان مثلاً با دادن تعطیلی  پاداش می دهد.

5.   با کارمندانتان تک تک دیدار کنید.

کارمندان شما بیش از توجه نشان دادن شما با مراقبت ها و حمایت های شما انگیزه می گیرند. برای شناختن کارمندانتان، خانواده های هرکدام، غذای مورد علاقه آنها، اسامی فرزندانشان و... وقت بگذارید. و اینکار جر با گذراندن وقت به صورت انفرادی با هر کدام از آنها عملی نمی شود.

6.  از مهارت های کارمندانتان استفاده کنید.

می توانید از مهارت های کارمندانتان برای انجام کارهای بخصوص در شرکت استفاده کنید. طریقه انجام کار را به خود آنها واگذار کنید. اینکار میزان زیادی از وقت شما را آزادتر خواهد کرد و همچنین باعث می شود کارمندان هم انگیزه بیشتری پیدا کنند و عملکردهایشان ارتقا یابد.

 

7.  وقتی کار نیکی می بینید، پاداش دهید.

یک درس خیلی مهم برای مدیران و ناظران این است که روی رفتارهای و عملکردهای کارمندان خود دقیق شوند، نه روی شخصیت آنها. عملکرد در آموزش و پرورش باید براساس رفتار افراد در راستای اهداف باشد، نه بر اساس محبوبیت کارمندان. اگر بخواهید فقط بر مبنای احساس خود به یک کارمند در برابر او رفتار کنید، دچار دردسر خواهید شد.

8.  پاداش را به محض دیدن کار نیک اهداء کنید.

این کار این احساس را ایجاد خواهد کرد که شما از رفتارها و عملکردهای کارمنداتان رضایت دارید. و هرچه زمان بین عملکرد کارمندتان تا پاداش شما کمتر باشد، به کارمندان بیشتر ثابت می شود که شما چنین رفتارهایی را می پسندید.

9.  حداقل اصول اولیه مدیریت عملکرد را اجرا کنید.

مدیریت عملکرد صحیح شامل شناخت اهداف، مقیاساتی برای اطمینان از به مرحله عمل در آمدن اهداف، توجه و فیدبک مداوم دربرابر این مقیاسات، و اقدامات اصلاحی برای هدایت فعالیت ها برای رسیدن به اهداف. مدیریت عملکرد را می توان در سازمان ها، شرکت ها، گروه ها و فرایندهای مختلف در شرکت و کارمندان اجرا کرد.

10.  اهداف هوشمندانه تری ایجاد کنید.

منظور از اهداف هوشمندانه تر، اهداف خاص، سنجش پذیر، قابل قبول، واقع گرایانه و بجا است که مهارت ها را افزایش داده و پاداشهایی نیز برای افراد مربوط در نظر می گیرد.

11.  ببینید چطور نتایج به دست آمده از کارمندان به کمک نتایج و اهداف آموزش و پرورش می رسد.

کارمندان معمولاً وقتی احساس می کنند که واقعاً کار مفیدی انجام داده اند که بدانند کارشان تفاوتی در روند آموزش و پرورش ایجاد کرده است. این مسئله نیازمند گفتگو درمورد اهداف آموزش و پرورش ، پیشرفت کارمندان به سمت اهداف خود و تقدیر و قدردانی از به مرحله عمل درآمدن اهداف است.

12.  دستاوردهایتان را جشن بگیرید.

متاسفانه این قدم مهم و اساسی همیشه به دست فراموشی سپرده می شود. مدیران و ناظران تازه کار معمولاً توجهشان بر انجام بیشتر کار است. این یعنی شناخت و حل مشکلات. اما مدیران کارکشته و باتجربه می دانند که جشن گرفتن  و تقدیر از راه حل ها به همان اندازه مهم است. بدون تقدیر از موفقیت ها، کارمندان خسته و نسبت به تلاش های خود در شرکت بدگمان می شوند.

13.  اجازه دهید دبیران حرف های دانش آموزان  را بشنوند.

اجازه دهید دبیران اظهارنظرهای دانش آموزان  را درمورد فواید تلاش هایشان بشنوند

14.  اگر از کارکنانتان خوشتان نمی آید، آن را بپذیرید.

مدیران هم انسان هستند. برای آنها هم پیش می آید که بدون دلیل از فردی بدشان بیاید. مثلاً چون آن فرد شبیه به یکی از عموهایتان است که از او بدتان می آید، از او هم خوشتان نمی آید. در چنین مواردی، به خودتان بقبولانید که از آن فرد خوشتان نمی آید، بعد با فرد مناسب دیگری درمورد عدم علاقه خود به فرد مزبور صحبت کنید، مثلاً با دوستتان، همسرتان یا رئیستان.  به آن دوست بگویید که می خواهید بدانید به چه دلیل از آن فرد خوشتان نمی آید و چطور باید با او روابط کاری مثبتی برقرار کنید. حرف زدن درمورد این مسئله خود کمک بسیار خوبی است و می توانید از افکار و عقاید دیگران هم استفاده کنید. همانطور که در بالا ذکر کردیم، اگر بخواهید برحسب احساستان به کارکنانتان با آنها رفتار کنید کاری از پیش نخواهید برد. درعوض با تمرکز بر آنچه می بینید و رفتارهای آنها می توانید اطمینان یابید که برخوردی عادلانه و مثبت با همه ی آنها داشته ایدعزیز زارع مدیر مدرسه راهنمایی امام رضا(ع)              

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم آذر ۱۳۸۸ساعت 22:7  توسط عزیز زارع کارشناس آموزش راهنمایی  | 

مزد کارگر را باید پیش از خشک شدن عرقش  بپردازید.         امام صادق (ع)

 

کارت  کارگری موقت

 

نام ونام خانوادگی                نام پدر             محل کار                 ماه               سال     13

 

روز

امضاءکارفرما(مدیر)

روز

امضاءکارفرما(مدیر)

 

 

 

دستمزد روزانه                           ریال  

 

تعداد روزهای کارکرد                  روز

 

جمع کل دستمزد دریافتی                ریال

 

گیرنده وجه(کارگر):

 

امضاء کارپرداز(کارگر):

1

 

17

 

2

 

18

 

3

 

19

 

4

 

20

 

5

 

21

 

6

 

22

 

7

 

23

 

8

 

24

 

9

 

25

 

10

 

26

 

11

 

27

 

12

 

28

 

13

 

29

 

14

 

30

 

15

 

31

 

16

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه هفتم آذر ۱۳۸۸ساعت 10:32  توسط عزیز زارع کارشناس آموزش راهنمایی  | 

طرح درس سالانه درس...................

 

ردیف

ماه

ایام هفته

تاریخ

قبل از درس

برنامه هر جلسه

تکلیف منزل

شماره تمرین

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه هفتم آذر ۱۳۸۸ساعت 10:30  توسط عزیز زارع کارشناس آموزش راهنمایی  | 

اداره آموزش و پرورش منطقه خرامه

مدرسه راهنمایی.............................         مشخصات برنامه عملیاتی (عنوان)...................................

 

1

اهمیت  وضرورت  اجراء

 

 

 

 

 

2

 

 

 

   اقدامات ذیل فعالیت  فرآیند اجرا ء         (چگونه،با چه کسی ...........)

1-2

 

2-2

 

3-2

 

4-2

 

5-2

 

6-2

 

7-2

 

8-2

 

3

اهداف

 

کیفی

 

کمی(چقدر)

 

4

شاخص

 

واحد

میزان

 

88-87

89-88

 

 

5

زمان  بندی  مراحل   اجرا

 

       6 ماهه  دوم  سال 88

6 ماهه  اول سال 89

 

 

6

مکان اجرا

 

 

7

اعتبار  مورد نیاز (هزار ریال)

واحد

مقدار

هزینه  واحد

کل اعتبار  مورد  نیاز

 

 

 

 

 

 

8

 

مستندات   قانونی   برنامه          (مواردقیدشود)

ماده قانونی برنامه چهارم

آیین نامه اجرای برنامه چهارم

اهداف کلی،استراتژی وسیاست مرتبط بابرنامه

پروژه ملی ارجاعی

قوانین موضوعه

 

 

 

 

 

9

معیارهای ارزیابی برنامه

 

 

+ نوشته شده در  شنبه هفتم آذر ۱۳۸۸ساعت 10:26  توسط عزیز زارع کارشناس آموزش راهنمایی  | 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مدیریت محترم مدرسه راهنمایی......جناب آقای/سرکارخانم/.......باعرض سلام  وخسته نباشی

احتراما"باتوجه به تاثیر نقش مشاوران وبرنامه ریزان لایقی همچون شما عزیزان همکار

 ومحترم وباتوجه به جمله معروف یکی از سردمداران علم مدیریت (مدیران لایق وشایسته

همواره مشاوران لایق وبرنامه ریزان شایسته ای داشته اند)ازشما همکار محترم وعزیز

عاجزانه درخواست داریم باتوجه به واگذاری سرگروه آموزشی مدیران به اینجانبان (عزیز زارع

و غلامعلی مظفری) برادران حقیر شما،سعی داریم با توجه به نظرات شما سروران عزیز در

راه اندازی 3تا4 کارگاه آموزشی پربار ویژه مدیران با همکاری مسئولین محترم آموزش

راهنمایی وگروههای آموزشی در سال تحصیلی89-88 رانمایئم .بر این اساس 3 موضوع مهم

به ترتیب اولویت رامرقوم نموده و حداکثرتاروزیکشنبه8/9/88 در کازیو مدرسه راهنمایی امام

رضا(ع) گذاشته تا در این زمینه تصمیماتی اتخاذ گردد. متعاقبا" تاریخ برگزاری ومکان  کارگاهها

را به سمع و نظر شما سروران عزیز می رسانیم از زحمات شما سروران عزیز کمال تقدیر

وتشکرراداریم.

باکمال احترام

عزیز زارع *غلامعلی مظفری

سر گروه آموزشی مدیران راهنمایی

 

  1  -.............................................................................................

 

  2-...............................................................................................

 

   3-..........................................................................................

+ نوشته شده در  شنبه هفتم آذر ۱۳۸۸ساعت 10:12  توسط عزیز زارع کارشناس آموزش راهنمایی  | 
 

باسمه تعالی

برنامه زمان بندی بازدیدعلمی  سرگروههای آموزشی مقطع راهنمایی سال 89-88 

ردیف

تاریخ

نام مدارس

موقعیت

1

15/7/88

امام خمینی**ربانی

خرامه*خرامه

2

22/7/88

شهادت امام جعفر صادق (ع)

******

3

29/7/88

زهرای اطهر(س)

معزآبادجابری

4

6/8/88

شهیدجابرزارع*شهیدحسینی

خیر آباد

5

13/8/88

رسالت*شهیدحمیدزارع

کمجان

6

20/8/88

امام رضا(ع)*شهیدکریم زارع

حسین آباد*سلطان آباد

7

27/8/88

کرامت اله عباسی*زراعت

سفلی*سلطان آباد

8

4/9/88

شهیدلشنی*نصرت اله عباسی

خارستان*سفلی

9

11/9/88

اندیشه*سعادتمند

خرامه*مهرآباد

10

18/9/88

شهیدرنجبر*پروین اعتصامی

کوه خیاره

11

25/9/88

هاجر*دستغیب

کفدهک

12

2/10/88

آل محمد*امام صادق*فاطمه الزهرا

خرامه

13

9/10/88

امام حسین*امام علی

شهرک*سجل آباد

14

16/10/88

***************

***************

15

23/10/88

***************

***************

16

30/10/88

***************

***************

17

7/11/88

بوستان*امام سجاد

خرامه

18

14/11/88

اسکندری*سعادت

سجل آباد*خرامه

19

21/11/88

امام خمینی*ربانی

خرامه

20

28/11/88

رجایی*زهرای اطهر

معز آباد

21

5/12/88

اندیشه*سعادتمند

خرامه*مهرآباد

22

12/12/88

آل محمد*امام صادق*فاطمه الزهرا

خرامه

23

19/12/88

کرامت اله عباسی*زراعت

سفلی*سلطان آباد

24

26/12/88

***************

***************

25

18/1/89

امام حسین*امام علی*دستغیب

شهرک*سجل آباد*کفدهک

26

25/1/89

شهیدجابرزارع*شهیدحسینی

خیر آباد

27

1/2/89

رسالت*شهیدحمیدزارع

کمجان

28

8/2/89

امام رضا(ع)*شهیدکریم زارع

حسین آباد*سلطان آباد

29

15/2/88

بوستان*امام سجاد

خرامه

30

22/2/89

شهیدلشنی*نصرت اله عباسی

خارستان*سفلی

31

29/2/89

***************

***************

 

+ نوشته شده در  شنبه هفتم آذر ۱۳۸۸ساعت 10:10  توسط عزیز زارع کارشناس آموزش راهنمایی  | 
 اسامی ومشخصات سرگروههای آموزشی مقطع راهنمایی اداره آموزش و پرورش منطقه خرامه سال تحصیلی 89-88

ردیف

رشته

نام ونام خانوادگی

کدپرسنلی

شماره موبایل

شماره منزل

شماره محل کار

محل کار

1

مدیران

عزیز زارع

60504354

09171383044

4625363

4763525

امام رضا(ع)

 

2

مدیران

غلامعلی مظفری

60512156

 

09171383639

4627840

4762304

شهیدلشنی

 

3

دینی وعربی

غلامعلی جاهدنیا

61984028

09171383102

4673677

4673548

شهیدرجایی

 

4

ریاضی

حسین زارع

60511595

09171383902

4622559

4624040

بوستان*امام علی

 

5

حرفه وفن

عبدالحسین نوح پیشه

60511323

09177201758

4627644

4622560

 امام سجاد(ع)

 

6

علوم تجربی

علی حیدری

62546750

09171052808

4673320

4762304

شهیدلشنی*شهیدرنجبر

 

7

زبان انگلیسی

زهرا زارع اصل

60514664

09171088895

07117231523

4652449

شهیدحسینی/آل محمد/اندیشه

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه هفتم آذر ۱۳۸۸ساعت 10:8  توسط عزیز زارع کارشناس آموزش راهنمایی  | 
 

بنام خداوند دانایی ها وتوانائی ها
یا علی گفتیم وعشق آغاز شد

سلام همکاران صمیمی و دوست داشتنی خوبم
بسیار خوشحالیم که خداوند رفیق راهمان شد تا با شما خوبان ومدیران ساعی وتلاشگر در عرصه    تعلیم وتربیت در مقطع راهنمایی اداره آموزش و پرورش منطقه خرامه همراه شویم وبه عنوان خدمتگزاری کوچک در این عرصه سهمی داشته باشیم .ورورد شما را به عرصه مدیران مقطع راهنمایی خیر مقدم عرض نموده واطمینان خاطر داریم با همکاری ومعاضدت شما بزرگواران ودریافت نظرات ویشنهادهای گران سنگتان در این مسیر ی که تاکنون آزموده نشده و قطعا خود را نیازمند ارشاد وراهنمایی می دانیم بتوانیم گامهای استواری برداشته و منشاء خدمت به نظام مقدس ومتعالی تعلیم وتربیت باشیم.منتظر پیشنهادات ،راهکارهای سازنده و عملی ،تجربیات ،ابتکارات ،خلاقیتها وخاطرات شیرین و دوست داشتنی شما سروران عزیز در زمینه مسائل مربوط به مدرسه و سوابق مدیریتی شما هستیم.

شماره تماس یا ارسال پیامک:09171383044

E-Mail:zare.aziz@yahoo.com

عزیز زارع

سرگروه آموزشی مدیران

 

 

+ نوشته شده در  شنبه هفتم آذر ۱۳۸۸ساعت 10:5  توسط عزیز زارع کارشناس آموزش راهنمایی  |